Помагаме ви да намерите най-добрия път за вашия бизнес


Как помагаме на вашия бизнес

Повече от 15 години оказваме съдействие на италиански предприемачи, които се интересуват от инвестиране, преместване и насърчаване на бизнеса в България.
Оказваме всестранна помощ при учредяване на дружество, данъчно счетоводство и управление на заплатите, административни, финансови и правни консултации.


Конституция
Компания

Помощ
за стартиране на фирма

Помощ
счетоводство и данъци

Консултации
правни и финансови
Alias Balkan Company

Прочетете повече


Италианска къща

Прочетете повече
Новото ви приключение с нас ще бъде успешно

Блогове и новини

Прочетете