Alias е структура, която може да подпомага италианските предприемачи

ALIAS Е СТРУКТУРА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЪДЕЙСТВА НА ИТАЛИАНСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ С ВСИЧКИ НУЖДИ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА БИЗНЕС ИНИЦИАТИВА В БЪЛГАРИЯ.
Тя представлява значителна консултантска структура, състояща се от 30 професионалисти, ВСИЧКИ двуезични (БЪЛГАРИ И ИТАЛИАНЦИ), и подпомага над 200 италиански компании, които се занимават с широк спектър от дейности - производство на облекло, пластмаси и метали, алтернативни енергии, недвижими имоти, финанси и застраховане, селскостопанско производство и преработка и др. Общият оборот, управляван от нашата група, надхвърля 120 милиона евро сред всички клиенти и около 1200 служители. Сред най-престижните имена са компаниите Imac / Igi&Co, Geospirit / Peuterey, Calvin Klein, Metecno, Merloni, както и водещи италиански юридически и данъчни фирми.